Tag: Uzlaştırma

Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar

Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uzlaştırma hükümerine tâbi suçlar


5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Kasten yaralama86/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kasten yaralama86/2Şikayete TâbiDört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kasten yaralamanın ihmali davranışla
işlenmesi
88
Taksirle yaralama89/1Şikayete TâbiÜçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Taksirle yaralama89/2Şikayete Tâbi (bilinçli taksir halinde Şikayete Tâbi Değil)Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın,
yarı oranında artırılması
Taksirle yaralama89/3Şikayete Tâbi(bilinçli taksir halinde Şikayete Tâbi Değil)Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir
kat artırılması
Taksirle yaralama89/4Şikayete Tâbi(bilinçli taksir halinde Şikayete Tâbi Değil)Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
Tehdit106/1. ikinci cümleŞikayete TâbiAltı ayakadar hapis veya adlî paracezası
Tehdit106/1 birinci
cümle
Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
Konut dokunulmazlığının ihlali116/1Şikayete TâbiAltı aydan iki yılakadar hapis cezası
Konut dokunulmazlığının ihlali116/2Şikayete TâbiAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî
para cezası
Konut dokunulmazlığının ihlali116/4Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cŞikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî
para cezası
Kişilerin huzur ve sükununu bozma123/1Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Hakaret125/1Şikayete TâbiÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Hakaret125/2Şikayete TâbiÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Hakaret125/3-b, 3-cŞikayete TâbiAlt sınırı bir yıl hapis cezası
Kişinin hatırasına hakaret130/1Şikayete TâbiÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kişinin hatırasına hakaret130/2Şikayete TâbiÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/1Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/2Şikayete Tâbiİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/3Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/1Şikayete Tâbiİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/2Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/3Şikayete Tâbiİki yıldan beş yılakadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası
Özel hayatın gizliliğini ihlal134/1Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Özel hayatın gizliliğini ihlal134/2Şikayete Tâbiİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
Hırsızlık141/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a,1-bŞikayete Tâbiİki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kullanma hırsızlığı146/1Evet
Mala zarar verme151/1EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Mala zarar verme151/2Şikayete TâbiDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Hakkı olmayan yere tecavüz154/1Şikayete TâbiAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne
kadar adlî para cezası
Güveni kötüye kullanma155/1Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
Güveni kötüye kullanma155/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası
Bedelsiz senedi kullanma156/1Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
Dolandırıcılık157/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal159/1Şikayete TâbiAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf160/1Şikayete TâbiBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi165Şikayete TâbiAltı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
Açığa imzanın kötüye kullanılması209/1Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/1Şikayete TâbiBir yıla kadar hapis cezası
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2Şikayete Tâbi DeğilBirinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/3Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/1Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/2Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/3Şikayete Tâbi DeğilBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın
üçte biri oranında artırılması
Yetişkinler ve Suça Sürüklenen Çocuları kapsamaktadır.

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Kasten yaralama86/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kasten yaralama86/2, 86/3Şikayete Tâbi DeğilTCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın yarı oranında artırılması
İnsan üzerinde deney90/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Organ ve doku ticareti91/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıla kadar hapis cezası
Organ ve doku ticareti91/6Şikayete Tâbi DeğilBir yıla kadar hapis cezası
Terk97/1Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kısırlaştırma101/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Şantaj107/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
Şantaj107/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
Cebir108/1( TCK 86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde)Şikayete Tâbi DeğilKasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar
artırılması
Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi114/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasının engellenmesi
115/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasının engellenmesi
115/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasının engellenmesi
115/3Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cŞikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/2Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/3Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/4Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
Sendikal hakların kullanılmasının
engellenmesi
118/1Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
Sendikal hakların kullanılmasının
engellenmesi
118/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Nefret ve ayrımcılık122/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Haberleşmenin engellenmesi124/1Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Hakaret125/3Şikayete Tâbi DeğilAlt sınırı bir yıl hapis cezası
Kişisel verilerin kaydedilmesi135/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Verileri yok etmeme138/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal
üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsil amacıyla hırsızlık
144/1-a, 1-b, 143Şikayete Tâbi DeğilTCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
Taksirli iflas162/1Şikayete Tâbi Değilİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
Karşılıksız yararlanma163/1Şikayete Tâbi Değilİki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
Karşılıksız yararlanma163/2Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Karşılıksız yararlanma163/3Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Bilgi vermeme166/1Şikayete Tâbi DeğilAltı aya kadar hapis veya adlî para cezası
Çocuğun soybağını değiştirme231/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Kötü muamele232/1Şikayete Tâbi Değilİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
Kötü muamele232/2Şikayete Tâbi DeğilBir yıla kadar hapis cezası
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün
ihlali
233/2Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün
ihlali
233/3Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2Şikayete Tâbi DeğilTCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
Bilişim sistemine girme243/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Bilişim sistemine girme243/3Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
Bilişim sistemine girme243/4Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme244/2Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf261/1Şikayete Tâbi DeğilFiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç
oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
Görevi yaptırmamak için direnme265/1Şikayete Tâbi DeğilAltı aydan üçyılakadar hapis cezası
Genital muayene287/1Şikayete Tâbi DeğilÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Hak kullanımını ve beslenmeyi
engelleme
298/1Şikayete Tâbi DeğilBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Sadece Suça Sürüklenen Çocukları kapsamaktadır.

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU BAKIMINDAN

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Ticari defterler ve sırsaklama hükümleri ve
ceza
25Şikayete TâbiBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/1Şikayete TâbiAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/2Şikayete TâbiAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/3Şikayete TâbiAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/4Şikayete Tâbiİki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin
güne kadar adli para cezası
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran
borçlunun cezası
332/1Şikayete TâbiOn beş günden altı aya kadar hapis cezası
Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran
borçlunun cezası
332/2Şikayete TâbiOn beş günden altı aya kadar hapis cezası
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/1Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/2Şikayete Tâbiİki bin güne kadar adli para cezası
Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılmasında yetkili kimseleri hatayadüşürenya dakonkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
koşullarına uymayan borçlunun cezası
334Şikayete TâbiAltı aydan bir yıla kadar hapis cezası
Ticareti terk edenlerin cezası337/a/1Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası338/1Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası345/aŞikayete TâbiOn günden üç aya kadar hapis cezası

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi
ağılı yapılması
14/3Şikayete TâbiÜç aya kadar hapis veya adlîpara cezası

5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUNU KAPSAMINDA

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-aŞikayete TâbiBir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-bŞikayete Tâbiİkiyüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.1Şikayete TâbiBir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.2Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.3Şikayete TâbiAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.4Şikayete TâbiAltı aya kadar hapis cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.5Şikayete TâbiAltı aya kadar hapis cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.6Şikayete TâbiÜç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/2Şikayete TâbiÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri72/1Şikayete TâbiKişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

5941 SAYILI ÇEK KANUNU

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama7/4Şikayete TâbiBir yılda kadar hapis cezası
Diğer ceza ve hükümleri7/5Şikayete TâbiBir yılda kadar hapis cezası

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

SuçMaddeŞikayete
Tabiyet
Öngörülen Ceza
Cezayı gerektiren fiiller62/1-aŞikayete TâbiFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
Cezayı gerektiren fiiller62/1-bŞikayete TâbiFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
Cezayı gerektiren fiiller62/1-cŞikayete TâbiFiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
Cezayı gerektiren fiiller62/1-dŞikayete TâbiFiil dah ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAMINDA

SuçMaddeŞikayete
Tabiye
t
Öngörülen Ceza
Gizliliğin ihlali33Şikayete TâbiAltı aya kadar hapis cezası

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA

SuçMaddeŞikayete
Tabiye
t
Öngörülen Ceza
Müeyyideler16/1Şikayete TâbiGüvence altına alınan borç tutarının
yarısını geçmemek üzere adli para cezası

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

SuçMaddeŞikayete
Tabiye
t
Öngörülen Ceza
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai
hükümler
30/1Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai
hükümler
30/2Şikayete TâbiBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai
hükümler
30/3Şikayete Tâbiİki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası